Home | Email

Arahi's Page

WAIRUA TAPU / HOLY SPIRIT (Researched By Arahi .R. Hagger)

What is Spirituality, and how can you find it
Maori Version (T.W.Ratana Mangai)
Ko enei kupu korero na to tatou papa he mea tango mai I roto I Te Ae, ko te Matua, ara, ko IHOA, ko tona mahi he hanga

Ko te Wairua Tapu, ko tana he whaka hou, he whakatuputupu I aua mea I hangaa, penei me nga wahine e whanau tonu nei hei tangata mo te Ao, a, I tupu tonu ai hoki

Ko ta te Tama, ara, te Karaiti, mahi, he whakaora I aua mea I hangaa (Ref WM 15 o Mei 1926)

English Translation (T.W.Ratana Mangai)
Verily the work of the Father, or Jehovah, is Creation

The work of the Holy Spirit is to re-produce, and to cause those things created to grow, or increase, much in the same way as woman gives birth to child to increase those things created. The work of the Son, or Christ, is (or was) to “Save” or to preserve those things created. (Ref WM 15 o Mei 1926)

Te Kaupapa o te Whakapono o te Hahi Ratana
2…E whakapono ana ahau ko te tangata I hunga e Ihoa kia rite ki tona ake ahua, no te takanga ki te hara, ka mataara mai I te tino tika me te hari o tona oroko - hanganga ai. No reira I ahei ai kia whai kai-whakaoro te tangata hei awhina, hei whakaora I a ia I roto I on hara, atu ano I tenei oranga tae noa ki te oranga I ko atu o te mate.
(Kenehi 1: 26-27) (Kenehi 3: 1-24) (Hiperu 9: 26-28)

The Creed of the Ratana Church
2…I believe that man was Created in the image of Jehovah, but that through wrong doing, he lost the possibilities and the joy of this his heritage, thus the necessity arose for a Saviour-Redeemer to deliver him from the power and consequences of sin in this life and the life that is beyond the death of the body. (Genesis 1:26-27) (Genesis 3:1-24) (Hebrews 9:26-28)

Only the spirit knows the spirit, and the flesh knows the flesh through the sacrifice of Jesus Christ we can begin to know the difference between spirit and flesh. In Jesus famous Sermon on the Mount he said, “Happy are those conscious of their spiritual needs (Matthew 5:3)

 

Dictionary defines Spirituality as: -
Sensitivity or attachment to religious values, the quality or state of being spiritual. You hear people quoting hey that person is business minded, it applies also too someone who is spiritual minded.

Maori Version: Kaupapa o te Whakapono 1925
4…E whakapono ana ahau ki te Wairua Tapu, ko te ha nei ia o Ihoa kote kai homai ite ora e puta mai ana ite Matua, ite Tama, e koropikoria nei e whakakororia tahitia nei me te Matua, me te Tama. Nana hoki nga korero a nga Poropito. Ko ia kei te whakaoho inga tangata kia mataara tonu ki te hara me te whakawakanga, ko taua Wairua ano hei arahi inga tangata kia whakaaro, kia u ki te kai whakaora hei okiokinga, kai rite ano kia te karaiti nga ngakau me nga hinengaro ara te ki ite Aroha Tapu. (Hoani 14:16-21) (Hoani 16: 7-15) (Roma 8: 1-16)

English Translation: Creed of the Ratana Church
4…I believe in the Holy Spirit, the Breath of Jehovah, the giver of Life, who proceeding from the Father and from the Son is to-be Worshipped with the Father and the Son. The Prophets spoke by the inspiration of the Holy Spirit. He reveals to man’s consciousness his sins and their correction and lead’s man to trust, and rest firmly upon the Saviour, transforming his heart and mind until he becomes Christ like in Holy love. (John 14:16-21) (John 16:7-15) (Romans 8:1-16)

The Old Testament of the Holy Bible speaks of the Spirit of GOD

Create a new heart in me, O God, and renew a faithful spirit within me.
Do not force me away from your presence and do not take your Holy Spirit from me.
Restore the joy of your salvation to me, and provide me with a spirit of willing obedience
. (Psalms 51:10-11-12)

 

Maori Version (Tapae)
E te Morehu, e whakaae ana ra tatou ki te Tapae atu i o tatou he katoa ki o tatou Ariki, kia tahuna atu ki te ahi kia pungarehu atu ne? "Ae"

English Translation (Confession)
O Remnants do you agree to confess our sins and wrong doings before, the Trinity to burn your sins in the Holy Fire until they turn to ashes: Agreed Yes we agree".

Maori Version (Ripeneta)
Ka noho ano tatou i runga i te ngakau Ripeneta, kia whanau hou ai i
roto i te wairua ne "Ae".

English Translation (Repentance)
That you may rest in the heart of Repentance, so that you may be born again, under the Spirit. Agreed? - Answer- "Yes we agree".

What a simple yet beautiful Confession and Repentance for us the Morehu (Remnants). We the Morehu are reborn again under the spirit every time we have Tapae Repeneta - Confess and Repent.

In the New Testament it was through Jesus Christ that the Holy Spirit truly became known to the world and this Maramatanga took up the three parts of GOD Te Tokotoru Tapu and we knew of the true nature of Jehovah, the Holy Trinity

Resurrection
(1 Peter 3:18) Declares: For Christ also suffered once for sins, the just for the unjust, that He might bring us to God, being put to death in the flesh but made alive by the Spirit.

(Romans 8:11) States, "But if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies."

(1 Peter 3:18) Declares: For Christ also suffered once for sins, the just for the unjust, that He might bring us to God, being put to death in the flesh but made alive by the Spirit.

The Unforgivable Sin: How important is the Wairua Tapu? It is so important that the only unforgivable sin in the entire Bible concerns the Holy Spirit. You can do and commit any sin that you can think of, and if you repent of that sin, you will be forgiven, except for one sin, that if you commit will never be forgiven. This unforgivable sin is found in several different places in the Bible.

(Luke 12:10) "And everyone that says a word against the Son of Man, that will be forgiven; but he that blasphemes against The Holy Spirit will not be forgiven.

(Mark 3:29) "Whoever blasphemes against The Holy Spirit will never have forgiveness, but is guilty of everlasting sin."

(Matthew 12: 31-32) "Therefore I say to you, any sin and blasphemy shall be forgiven men, but blasphemy against the Spirit shall not be forgiven. And whoever shall speak a word against the Son of Man, it shall be forgiven him; but whoever shall speak against the Holy Spirit, it shall not be forgiven him, either in this age, or in the age to come".

 

How then is true spirituality achieved?
Through just about every religion claims to know the path to spirituality, the directions given are about as numerous as the religions themselves.

For Example
A Protestant claims to be saved at a revival meeting
A Catholic seeks Holy Communion with God in mass
A Buddhist pursues enlightenment through meditation
A Hindu strives for release from the cycle of rebirths through self-denial
A Jehovah Witness seeks the truth to witness utterance of Jehovah
A Seventh Day Eventess seeks righteousness’ by keeping the Sabbath
A Christian believes salvation through Jesus Christ our Lord
A Jewish believes God lead them to the land of milk and honey
A Morehu believe they are Gods people due to the 8th November 1918

Can this all be truth, they all hold spiritual truth, this means to believe without longing. If this can get you to rest firmly upon Ihoa then that is a step taken. Clearly, people differ greatly in their ideas about spirituality.

Written Word
There are 1000s of books written that claim to show the way to a spiritual life, some people find them selves and many don’t, they are left unfulfilled and confused. However, there is one book however, that does contain reliable guidance on spiritual matters. According to scripture the Apostle Paul.

All Scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness (2 Timothy 3:16).

Worship God in Spirit
Jesus was resting by a fountain and had a conversation with a Samaritan woman, he said to her “God is a spirit and those worshipping him must worship with the spirit and truth. (John 4:24)

Maori Version: Ihoa is Wairua
T.W.Ratana: - E mea ana te Kupu Karaipiture – He Wairua te Atua, me karakia te hunga karakia ki a ia I runga I te Wairua, I te pono Waihoki ka mea atu nei ahau ki a koutou I tenei ra’ – he Wairua ano hoki Te Mangai me inoi atu koutou ki a ia I naianei I runga I te Wairua, I te Pono’. Koutou nga Morehu e u ana ki aau, kia u. Ko te waahi e hui ai te hunga tokorua, tokotoru ranei, he whakaaro ki Tooku ingoa, kei waenganui ahau I a ratou. (Ref WM Hune 1936)

English Translation: God is Spirit
T.W.Ratana: - Explains that Scriptures tell us – God is Spirit and we should worship God in Spirit and in Truth’. Likewise I say unto the Mangai is spirit also, and you should worship the Mangai in spirit, and in Truth. Those Morehu who are loyal to me, have courage, whenever and wherever two or three of you gather together for my namesake, I am there with you. (Ref WM June 1936)

 

Scriptures tells us about Spiritual Man and a Physical Man
In (2 Timothy), it tells us to be carnally minded is death; but to be spiritually minded in life and peace, wrote by Paul the Apostle in (Romans 8:6) that it is a matter of life and death. Then what sense does a spiritual person receive life and peace?

According to scripture a person would enjoy peace and with God and will be blessed with ever lasting life in the future. (Romans 6:23) and (Philippians 4:7)

While Jesus was preaching his Sermon on the Mount to his disciples and his congregations, he said “Happy are those conscious of their spiritual need. (Matthew 5:3)

So therefore, what is true spirituality and how does one attain this gift. The Apostle Paul had a lot to say about spirituality, as he explained the difference between a physical man and a spiritual man. (1 Corinthians 2:14-16)

Physical Man
Paul said that a physical man is a person who follows the impulse of the flesh, and does not receive the things of the spirit of God, for they are foolishness to him.

Spiritual Man
On the other hand Paul the Apostle explains that a spiritual man is someone who cherishes spiritual things, and is characterised by having the mind of Christ. (1 Corinthians 2:14-16)

A spiritual man cherishes spiritual things has the characterized by having the mind of Christ (1 Corthinians 2:14-16)

Mind of Christ
To have the mind of Christ to walk and practice these values and morals. This is a person who thinks as Jesus did and walks in his footsteps. (1 Peter 2:21; 4:1)

The more a person’s mind resembles that of Christ, the deeper his spirituality is and the closer he is to gaining life in peace. (Romans 13:14)

The teaching of Jesus in the New Testament is a good way to get to understand, to mind the mind of Christ (John 17:3). In the Gospels of Matthew, Mark, Luke, and John give the accounts to perceive Jesus’ way of thinking, his depth of feeling, and his motivation behind his actions, that builds a picture on what kind of person he was in his kindness and knowledge. (2 Peter 3:18) (John 13:15)

The Apostle Luke states that Gods Holy Spirit was poured out on Jesus at his baptism and that Jesus was full with the Holy Spirit. (Luke 3:21, 22; 4:1)

Jesus told his followers the importance of being guided by Gods Holy Spirit, or active force (Genesis 1:2) (Luke 11:9-13)

Gods Spirit has the power to transform a persons mind, so that it begins to resemble the mind of Christ. (Romans 12:1-2)

Fruits of the Spirit
The Holy Spirit produces in a person such qualities as Love, joy, peace, long suffering, kindness, goodness, faith, mildness, and self-control. These qualities, which the bible calls “the fruitage of the spirit, marks a spiritual person. (Galatians 5:22-23)

Maori Version (T. W. Ratana Mangai)
“Kei te tu te Rakau, a, ko tena Morehu tona tana Rakau. Ko te Papa Ngakau te oneone, ko nga Whakaaro nga puawai, a hei te whakatutukitanga I aua whakaaro ka kitea ai nga hua, he pai ranei, he kina ranei” (WM Hurae 1927)

English Translation (T.W.Ratana Mangai)
People liken to trees, Even as the tree stands – each Morehu is his or her own tree. Your Heart is the Earth in which it grows, your thoughts are the flowers, and when your thoughts are put into practice you will see the “Fruits of your tree”, and know whether they are good or bad” (WM Hurae 1927)

In short, a spiritually minded person is one who is guided by Gods Holy Spirit, Jesus and the Mangai displayed the fruitage of the spirit throughout their ministry. These qualities of love, kindness, and goodness were particularly evident in the way Jesus treated those who were considered lowly society, the little people. (Matthew 9:36)

Kei Te Tu Te Rakau People Are Liken To Trees
He shall be like a Tree Psalms 92:12
Roots firmly planted Colossians 2:6-7
Flourished Tree Jeremiah 17:7-8

One quote spoken by T.W.Ratana Mangai to his followers in believing in Jehovah, that in Jehovah would be their refuge and protection for all times, and guide in their walk of life.

Maori Version: (Ref WM No.1865-1866, August-September 1981: pg4)
“Takoto atu ki a Ihoa o nga Mano hei Kai Arahi mo koutou I nga wa katoa, I roto I a koutou mahi hikoi, whakaaro ano hoki I runga I te wehi, I te Pono, I te Tika ki mua I Nga Ariki hei whakapuawai I a mahi katoa”

English Translation: (Ref WM No.1865-1866, August-September 1981: pg4)
“Abide with Jehovah Lord of Hosts who will watch over you always and guide you in your work, in your travels, in your thoughts; and in all your duties, proceed with reverence, in Faith and in truth before Jehovah, the Father, Son, the Holy Spirit, and their Faithful Angels, for thereby all your labour shall flourish and bear fruit” (Ref WM No.1865-1866, August-September 1981: pg4)

 

This example was given by the Apostle Paul, Jesus was passing along he saw blind man from birth. Jesus disciples also noticed the man but saw him as a sinner. Who is a sinner, they asked, this man or his parents. The mans neighbours also noted the man, but all they saw was a beggar. This is the man that used to sit and beg, it is not? They said. Jesus, however, saw the blind man as an individual who needed help. He spoke to the blind man and cured him. (John 9:1-8)

This tells you about the mind of Christ, that he did not over look lower ones but treated them with tender compassion. Jesus took the initiative to help others. Do you tend to favour those who are prominent and overlook those who are not? (Psalms 72:12-14) So lookout least you be caught short treat others like you treat your self.

Creed of the Ratana Church 1925 says about the (Holy Spirit)
4…I believe in the Holy Spirit, the Breath of Jehovah, the giver of Life, who proceeding from the Father and from the Son is to-be Worshipped with the Father and the Son. The Prophets spoke by the inspiration of the Holy Spirit. He reveals to man’s consciousness his sins and their correction and lead’s man to trust, and rest firmly upon the Saviour, transforming his Heart and mind until he becomes Christ like in Holy love. (John 14:16-21) (John 16:7-15) (Romans 8:12-16)

Clause 4 of the Ratana Creed
Describes that we must transform our hearts and minds until we become Christ like in Holy Love, as Jesus portrayed in Faith, Love, truth and compassion during his ministry on earth for thereby all our labour shall flourish and bear fruit.

 

Jesus Christ Spiritual Mission
Throughout Jesus Ministry curing people was important to him, but preaching the good news of Gods Kingdom was Jesus’ Primary Mission. (Mark 1:14-15)

Jesus gave the command, “Go therefore and make disciples of people of all nations, teaching them to observe all the things I have commanded you.” (Matthew 28:19-20)

This good news of the Kingdom will be preached in all nations in all the inhabited earth for a witness to all nations; and then the end will come. (Matthew 24:14). The preaching is accomplished by the power of the Holy Spirit a true sign of true spirituality. (Acts: 1:8)

Go ye therefore, and teach all nations, baptising them in the name of the Father, Son, Holy Spirit. (Matthew 28:19) (Ref WM 28 Hanuere 1928)

 

Tahupotiki Wiremu Ratana Mission
This Divine Revelation was revealed to Tahupotiki Wiremu Ratana on the 8th Novemeber 1918, the message given by the Holy Spirit

Kia tau ano te Rangimarie: kaua hei wehi, ko ahau tenei te Wairua Tapu. kua raunatia e ahau te Ao ki te rapa turanga waewae moke.

Be at peace; fear not, I am the Holy Spirit. I have travelled around the world to find the people upon whom I can stand upright.

Kitea mai e ahau kei Aotearoa nei ko koe ko te Iwi Maori; Ripeneta! Horoia koe me to whanau kia ma me tehu-karere kia harakore me te Kukupa".

I have come back to Aotearoa to choose you, the Maori people. Repent! Cleanse yourself and your family as white as snow as sinless as the wood-Pidgeon".

E Ratana, kua meatia koe hei Mangai moku ki te Mata o te Whenua. Whakakotahitia te Iwi Maori ki raro ki a Ihoa o nga Mano he Aroha hoki tenei na Ihoa ki a koutou.

Ratana, I appoint you as the mouthpiece of God for the Multitudes of this land. Unite the Maori People; turning them to Jehovah of Host, for this is his compassion to you all.

He carried the Holy Bible in his right hand and the Treaty of Waitangi in his left hand as his vehicle through his twenty-year ministry spreading aboard this great revelation. His mission was to unite the Maori people, turning them from their old beliefs in evil spirits; tohungaism, black magic and jealous leading them back to the one true God. (Nga Akoranga; 1997: pp52/57)

(Maori Version)
"Haere kauhautia te Rongopai ki to Iwi Maori, whakaorangia ratou i o ratou mauiui i runga i te Ingoa o Te Matua, Te Tama, Te Wairua Tapu, me nga Anahera Pono; i tenei ra ka huaina koe he Mangai, ko te hunga e aru i a koe ka karangatia he Morehu. (Henderson, 1963: pg25)

(English Translation)
“Go forth, spread the Good News among your Maori people, heal them of their infirmities in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit and the Faithful Angels, this day you shall be called Mouthpiece, and the people who follow you will be known as Remnants.” (Henderson, 1963: pg25)

 

Roto Waho Ngakau Katoa
T.W.Ratana Mangai favoured no one Church but rather embraced them all. The main work and activities during the end of 1918, and the beginning of 1919, consisted of preparation for his ministry in the Ture Wairua (spiritual works) as a travelling Evangelist preaching the “Good News” and delivering divine healings.

Maori society had always had firm religious overtones, although many Maori were still recovering from the First World War and from the great World Epidemic of Influenza known as ‘the Spanish Lady’ which laid the country low and caused rife in the Maori population.
(Ref WM No.1867, January 1981: pg6) (Micheal King M: 1988)

(Maori Version) T.W.Ratana Te Rere O Kapuni
E Ihoa Matua, Tama, Wairua Tapu, me nga Anahera Pono me te Mangai, ko te Haahi tena. Ture Tangata – Arepa, Omeka, Piri Wiri Tua, Hamuera, ko te Mangai ano kei kona. Koia enei ko nga Maunga I tenei ra, e kii ra te kupu: -

“Ka anga atu o koutou ngakau ki nga Maunga kei reira nei he whakaoranga mo koutou”
(Ref WM 851-856, 14 Hanuere: 18 Pepuere 1939, pg2)

(English Translation) T.W.Ratana at Te Rere O Kapuni
The Father, the Son, the Holy Spirit and the Faithful Angels and the Mangai, that is what the Church is based upon – For the Physical works, Arepa, Omeka, Piri Wiri Tua, Hamuera, and the Mangai is also included there. These are the Mountains of this time, as the saying goes,

“I lift up my eyes to the Mountains from whence cometh my Salvation”
(Ref WM 851-856, Hanuere 14-18 Pepuere 1939, pg2)

 

On T.W.Ratana’s Tomb the Memorial Reads: -
Paipera Tapu: Nga Ture I Homai E Ihoa; Ture Wairua, E Rima
Matua, Tama, Wairua Tapu, Me Nga Anahera Pono, Mangai

Waiata
Ka Anga Atu Oku Kanohi Ki Nga Maunga No Reira Nei Te Awhina

On Urumanao Tomb the Memorial Reads: -
Tiriti O Waitangi; Ki Te Mangai kotahi Tekau Ture Tangata, E Rima Arepa, Omeka, Piri Wiri Tua, Hamuera, Mangai

Waiata
Me Rama Tau Kupu Ko Oku Waewae He Maramatanga ki Toku Ara

 

Scripture on the Holy Spirit
Life in the Spirit (Romans 8:1-17)
Holy Spirit teaches (Hebrews 9:8)
Holy Spirit and fire (Luke 3:16)
Spirit gives life in our minds (John 6:63)
Spiritual food (Matthews 5:6)
Spiritual fruits (John 15:8)
Spirit of Truth (Luke 24:49 )
The Helper Spirit of Truth (John 15:26-27)

 

Maori Version: (Mo Te Whakaoranga)
Ko te ahuatanga ki te taha whakaoranga o nga mauiui – te taha ki te wairua me te tinana e haere tahi ana. Ma te Wairua ka tika te tinana, ma te tinana ka tika te Wairua. He mea Mate te Whakapono mehemea ki te kahore he mahi ka mohio tatou me mahi ano hoki tatou, kaua he whakarongo anake. Noreira, I roto I nga mauiuitanga me mahi ano hoki te wahanga ki te tinana, kaua e whakawhirinaki hei ta te wairua anake. (Ref WM 4th Mei 1927)

English Translation: (Concerning Good Health)
In dealing with sickness – the spiritual and physical go together. If the Spirit is well, so will the body be well, and if the body is well so will the spirit be well. Without work, Faith is dead. Thus we know that we must do something for ourselves, and not just sit around and listen to what is said. Therefore when sickness comes we must also look to what the physical can do and not place our trust ONLY in what the Spiritual has to offer. (Ref WM 4th Mei 1927)

Maori Version
Whaia kia mau te Kotahitanga o Te Wairua, he mea paihere na te Rangimarie; kotahi tonu te Tinana, kotahi te Wairua, pera hoki me to koutou karangatanga, kotahi tonu te mea o to koutou karangatanga, he tumanakotanga atu - Kia Kotahi Matua, Kotahi Whakapono, Kotahi Iriiri. (Ephesians 4:2) (Ref WM 19th Aperira 1926)

English Translation
Be eager to seek, and maintain, the unity of the spirit in the bond of Peace. There is only One Body and One Spirit – just as you were called to the One Hope that belongs to your call for – ONE GOD, ONE FAITH, ONE BAPTISM. (Ephesians 4:2) (Ref WM 19th Aperira 1926)

 

Two Olive Trees, Two Lamp Stands, Two Witnessess
The founder decreed that these two components should not become completely separated from each other, but they were designed to complement each other, one side dealing with the Church affairs while the other dealt with matters of finances and business administration and operating in harmony for the benefit and betterment of our Maori people.

Why did Tahupotiki Wiremu Ratana, Mangai think it so important to keep the spiritual works separated from the physical works, and how would they complement one another.

Why did T.W.Ratana Mangai keep the two separated?
In addition, Jesus went into the Temple of God, and over threw the tables of the moneychangers, and those that sold doves. (Matthew 21:12-13)

(Jesus said) Render therefore unto Caesar the things of Caesar and unto God the things that are God’s. (Matthew 22:21-22)

What is of the spirit is of the spirit
What is of the flesh is of the flesh

No servant can serve two masters, for either he will hate one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other, ye cannot serve God and Mammon. (Luke 16:13)

Age of the Miracles
T.W.Ratana Mangai totally rejected money for healings. God would pay you in his way in his time from God alone. People would gather together and share their testimony to the wonders of miracles being performed. Ratana would devote his time to the benefit of his poorer brother and sisters of his own race, but the people heard of the urgent European cases that had been treated. One was the little girl and the other a gentleman from Gisborne who arrived on crutches and within two hours went away without them. He left 50 pounds on the table near the healer. Just before the man got out of the building Ratana saw the cash on table and said; (Ref WM, 1966: pp4-5)

“Friends, someone has left some money, who is it?” Turning back the gentlemen replied!
“I have left you a small recompense for the great good you have done for me.”

Ratana replied! “You must take it away, for I cannot accept payment. My work is a labour of love, and I am but doing my religious duty.” (Ref WM, 1966: pp4-5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This page is under construction. Please check back soon.